با توجه به صنعتی شدن زندگی امروز و به تبع آن کاهش زمان آزاد جهت انجام فعالیت های روزمره نیاز به وجود مکانیسم های جدیدی را جهت انجام امور بصورت غیر حضوری ایجاد کرد. در این راستا یکی از راهکار های متصور راه اندازی کسب و کار های جدید بر بستر اینترنت (فروشگاه های اینترنتی ) بود.

فروشگاه  اینترنتی محسن کیت در سال 1387 با هدف ارتقا کیفیت خدمت رسانی به شهروندان گرامی راه اندازی شد تا بتوانیم با خدمات مناسب ، ارزان و با کیفیت رضایت مشتریان را جلب نماییم.