ساعات بازگشایی
ثبت سفارش بصورت شبانه روزی قابل انجام است
در حال حاضر سفارشات بین ساعات 16 الی 22 با هماهنگی خریدار توزیع می گردند