آی سی فلش Macronix MXIC MX25l3206e 25l3206

آی سی فلش Macronix MXIC MX25l3206e 25l3206

6,500 تومان
موجودی عدم موجودی در انبار

آی سی فلش Macronix MXIC MX25l3206e آی سی فلش spi flash ic WINBOND W25Q64FV 25q64 آی سی فلش W25Q64FVSSIG W25Q64FVSIG 

+