پروژه شمارنده با آردوینو و 7 سگمنت شیلد مولتی فانکشن - توضیحات خط به خط

پروژه شمارنده با آردوینو و 7 سگمنت شیلد مولتی فانکشن - توضیحات خط به خط

1,000 تومان
موجودی 100

پروژه شمارنده با آردوینو و 7 سگمنت شیلد مولتی فانکشن - توضیحات خط به خط توضیحات درون یک فایل pdf وجود دارد همچنین خود فایل ino نیز توضیحات نوشته شده و شما می توانید فایل ino دارای توضیحات فارسی را روی برد آردوینو خود پروگرام نماییدبرد تست شده برای این پروژه Mega2560  می باشدرمز فایل : mohsenkitلینک دریافت برنامه آردوینو و فیلم نمونه عملکرد...

+