آی سی ماسفت AO4407 AO4407A

آی سی ماسفت AO4407 AO4407A

4,000 تومان
موجودی 8

ماسفت AO4407 AO4407Aاین ماسفت را می توان بعنوان جایگزین بسیاری از ماسفت ها استفاده نمود. برخی نمونه ها :EMB20P03G B20P03SI4435وضیعت : کارکرده

+