آی سی ماسفت B20P03 EMB20P03G

آی سی ماسفت B20P03 EMB20P03G

4,000 تومان
موجودی عدم موجودی در انبار

آی سی ماسفت B20P03 EMB20P03G بسیاری از ماسفت ها را می توان بعنوان جایگزین این ماسفت استفاده نمود. برخی نمونه ها :AO4407 AO4407ASI4435وضیعت : کارکرده ...

+